dilluns, 1 d’octubre de 2012

PER OMISSIONS (I) "inspiració"

D'un temps a esta part em regolfen els silencis. Tinc congestionades les opinions i idees amb l'excés d'informació. La sensació de desànim i improductivitat ha deixat buit este espai tot este temps.

Cada dia, cada nova relectura de la situació, no fan sinó corroborar l'engany i la gran estafa així com abonar el terreny de la impàvida desgana. Les mentides contínues i desbocades, sense mesura. La fal·làcia dels què diuen ens representen quan el que realment representen és, únicament, als seus interessos i el d'aquells pocs que els poden cobrir les esquenes així com omplir les butxaques.

El mateix dia que, davant de les queixes generalitzades a les portes del corral que els congrega, conjuraven en veu alta la representativitat que el vot del poble els atorga, estos oligarques de postís votaven coses com les que voten. 

És tan sols un exemple, ho sé, però també és l'exemple de cada dia, el de les maneres de governar i representar que tenen estos cacics d'amagadetes des de fa molts anys. 

(Sessió plenària núm. 57 celebrada el dimarts, 25 de setembre del 2012)

- DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT (SENYOR BALDOVÍ), SOBRE L'APROFITAMENT DELS ALIMENTS DESCARTATS PER LES GRANS SUPERFÍCIES. (Número d'expedient 173/000041). Efectuada la votació, va donar el resultat següent: vots emesos, 314; a favor, 142; en contra, 171 , abstencions, 1.
Va quedar rebutjada. 

- DEL GRUP PARLAMENTARI "UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA", PER A LA RACIONALITZACIÓ DEL RÈGIM RETRIBUTIU DELS CÀRRECS POLÍTICS ELECTIUS PER MITJÀ D'UN SISTEMA OBJECTIU, COHERENT I TRANSPARENT A NIVELL NACIONAL. (Número d'expedient 162/000415). 
Efectuada la votació, va donar el resultat següent: vots emesos, 314; a favor, 6; en contra 308.
Va quedar rebutjada. 

- DEL GRUP PARLAMENTARI BASC (EAJ-PNV), RELATIVA A LA LLUITA CONTRA EL FRAU FISCAL. (Número d'expedient 162/000423). 
Efectuada la votació, va donar el resultat següent: vots emesos, 314; a favor, 128; en contra, 170; abstencions, 16. 
Va quedar rebutjada.La iniciativa popular no té cabuda en este joc i les parts del bescuit que tots cuinem ja estan adjudicades. Ni tan sols es pretén "escoltar" el que es puga "demanar", ni tan sols s'admet "opinar".
És tan sols un exemple, ho sé ,però diu tantes coses...


1 comentari:

Blog27999 ha dit...

In this manner my colleague Wesley Virgin's biography begins with this SHOCKING and controversial video.

Wesley was in the military-and soon after leaving-he revealed hidden, "mind control" secrets that the CIA and others used to get anything they want.

THESE are the same SECRETS tons of famous people (especially those who "come out of nothing") and elite business people used to become wealthy and successful.

You probably know how you use only 10% of your brain.

That's mostly because most of your BRAINPOWER is UNTAPPED.

Perhaps that thought has even taken place INSIDE your very own mind... as it did in my good friend Wesley Virgin's mind 7 years back, while driving an unregistered, garbage bucket of a car with a suspended license and with $3.20 on his debit card.

"I'm very fed up with living check to check! When will I finally succeed?"

You've taken part in those types of conversations, ain't it so?

Your own success story is going to happen. All you need is to believe in YOURSELF.

WATCH WESLEY SPEAK NOW